Muslimpreneur, Penghidup Nafkah JMMI

Dipublikasikan oleh Islamicpress pada

MP (Muslim Preneur) adalah badan khusus di LDK JMMI yg memiliki amanah sebagai sumber alternatif memperoleh pendapatan keuangan lembaga serta membina pengurus untuk dapat berwira usaha secara syar’i menurut agama Islam. tantangan di MP : Berwirausaha dengan syar’i tidak hanya sekedar berniaga dengan mengandalkan keuntungan yang tinggi akan tetapi bagaimana berniaga yang baik dan benar menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah namun tetap bisa menjadikan lembaga menjadi mandiri. juga dalam berniaga kita bisa mensyiarkan Islam 🙂 Keuntungan yg diperoleh MP akan diperuntukkan untuk keperluan umat. Susah senengnya nya itu ketika bawa2 kulaan banyak2 dari indogrosir, dapat orderan multimedia tapi pas ngambil pj nya lagi gak di sekpa, akhirnya pada bingung. Ngerekap uang jajanan sekpa serasa bos sebuah perusahaan, ngedesain2 baju bingung baju yg modelnya orang2 suka sekarang itu kayak gimana… “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Terjemah Q.S. An-Nisa 29) Dalam melakukan perniagaan, Allah juga telah mengatur adab yang perlu dipatuhi dalam perdagangan, di mana apabila telah datang waktunya untuk beribadah, aktivitas perdangan perlu ditingalkan untuk beribadah kepada Allah, surat Al-Jum’ah 11. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan”, dan Allah sebaik-baik pemberi rezki. #MuslimPreneur #AyoGabungJMMI #JMMI1718 #SemangatMENGINSPIRASI #SenseOfDakwah #ITSSurabaya]]>


0 Komentar

Tinggalkan Balasan