BSO BPU (Badan Pelayan Umat)

BPU“BADAN PELAYANAN UMAT”

“Awalnya aura muka terpancar muram
Terbercak dalam keadaan terlelahkan
Saat seberkas cahaya memberikan kehangatannya
Aura mereka berubah menjadi senyum yang indah
Menjadikan hari yang baru baginya
Inilah yang bernama kebermanfaatan”

Mengabdi dan berbakti adalah tujuan kami, Pembinaan Ummat adalah fokusan kami, disini kami Badan Pelayanan Ummat bergerak di bidang sosial kemasyarakatan untuk membina masyarakat sekitar ITS dengan akhlakul karimah. Mengabdi sekaligus membina masyarakat binaan demi terwujudnya masyakarat madani.

Divisi:

Biro Pendidikan Anak
Biro Syiar Keumatan
Biro Fundrising dan Media