BSO BPU (Badan Pelayan Ummat)

BPU“BADAN PELAYANAN UMMAT”

“Awalnya aura muka terpancar muram
Terbercak dalam keadaan terlelahkan
Saat seberkas cahaya memberikan kehangatannya
Aura mereka berubah menjadi senyum yang indah
Menjadikan hari yang baru baginya
Inilah yang bernama kebermanfaatan”

Mengabdi dan berbakti adalah tujuan kami, Pembinaan Ummat adalah fokusan kami, disini kami Badan Pelayanan Ummat bergerak di bidang sosial kemasyarakatan untuk membina masyarakat sekitar ITS dengan akhlakul karimah. Mengabdi sekaligus membina masyarakat binaan demi terwujudnya masyakarat madani.

Divisi:

– Biro Pengajaran
Biro Pengajaran adalah salah satu biro di BPU yang bergerak di bidang pengajaran dan pembinaan ke adik adik binaan JMMI. Dengan konsepan akademik dan penanaman wawasan keislaman serta mengontrol hafalan adik adik binaan.

– Keummatan
Salah satu biro di BPU yang berfokus untuk pembinaan untuk ibu ibu binaan JMMI dengan beberapa program rutin yaitu belajar ngaji dan kajian rutin.

– Humas dan Media
Biro Humas dan Media atau biro Humed adalah salah satu biro di BPU yang berfokua untuk berhubungan dengan luar, baik donatur maupun kerjasama lembaga sosial. Selain itu biro humed juga berfokua untuk update berita tentang BPU dan mengurusi internal BPU

– Dana dan Usaha
Biro dana dan usaha atau biro Nasa adalah salah satu biro di BPU yang berfokus untuk mencari dana untuk kepentingan internal BPU dan untuk kegiatan BPU sendiri.