Setelah kita mengetahui bagaimana awal mula adanya perintah kurban (Awal Mula Perintah Kurban), merasa perlu untuk kita mendalami lebih jauh, apa yang terkandung dalam Hari Raya Kurban itu sendiri.

Pertama, Mengetahui Ketakwaan Seorang Hamba 

Sebagaimana yang diceritakan pada awal diperintahkan-Nya untuk berkurban adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT yang terangkum dalam QS. Al-Maidah ayat 27 bahwa “Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam (habil dan Qabil), ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti membunuhmu!” dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa.”

Kedua, Kebaikan dari Hewan yang Dikurbankan

Diriwayatkan dari sahabat Zaid ibn Arqam, ia berkata : “Wahai Rasulullah SAW, apakah qurban itu?” Rasulullah menjawab: “Qurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim.” Mereka menjawab: “Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan qurban itu?” Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan.”Mereka menjawab: “Kalau bulu-bulunya?”Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan.” [HR. Ahmad dan ibn Majah]

Ketiga, Berkurban Sebagai Moment Pengingat “Kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim”

Ketika Ismail hendak disebembelih, sebagai wujud kecintaan dan kepasrahan nabi Ibrahim kepada Allah, maka seketika itu pula, Allah menggantikan Ismail dengan seekor sembelihan yang besar . demikian itu sebagai wujud cinta Allah kepada hamba-Nya yang berbuat baik. Dimana tercantum dalam QS. As-Saaffaat: 104-107 yakni “(104) Kami panggil dia, “Wahai Ibrahim!” (105) Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (106) Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. (107) Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”

Keempat, Ibadah Kurban adalah Ibadah yang Dicintai Allah dan Menjadi Ciri Umat Rasulullah

Ibadah kurban adalah yang dicintai Allah yakni diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih hewan qurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu- bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah –sebagai qurban– di manapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya.” [HR. Ibn Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan: Hadits ini adalah hasan gharib]

Sedangkan ibadah kurban menjadi ciri umat Rasullah berasal dari riwayat Abu Hurairah, dimana Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat Ied kami.” [HR. Ahmad dan Ibnu Majah]

Kelima, Berkurban Sarana Berbagi dengan Kaum Yatim dan Dhuafa

Dari HR. Muslim bahwa “Hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah.”

Adalah sebuah ajakan untuk berbagi makanan dari hewan yang dikurbankan kepada kaum yatim dan dhuafa karena perintah kurban dapat dilaksanakan bagi mereka yang memiliki rezeki lebih.

Keenan, Berkurban Bagian Syiar Islam

Dengan melihat QS Al Hajj ayat 34 yakni “Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).”

Itulah hikmah dari menunaikan hari raya kurban. Semoga setiap kita adalah bagian dari umat Rasulullah yang bertakwa.

SHARE
Previous articleAwal Mula Perintah Kurban
Next articleSalju Pertamaku di Jepang
-Penulis dan editor di jmmi.its.ac.id 2015-2016 -Koordinator Putri Departemen Islamic Press JMMI ITS 1516 -Statistika ITS
  • http://act.id Ariawan Handi

    alhamdulillah terimakasih atas artikel kurbannya semoga bermanfaat.